ÁSZF

Kérem, amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat (a továbbiakban: Szolgáltatás), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) valamint az Adatkezelési Tájékoztatót, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Az ÁSZF a szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a weboldalán (https://doktorvalaszol.hu/) (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott Szolgáltatás általános feltételeit tartalmazza. A Weboldalon keresztül a kliens (a továbbiakban: Kliens) helytől és időtől függetlenül képes felvenni szakorvosokkal (a továbbiakban: Szakorvos) a kapcsolatot. Kliens lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a Szolgáltatást. A Kliens egy alkalmazás segítségével időpontot foglalva könnyedén és rövid határidőn belül meg tudja beszélni egészségügyi kérdéseit, problémáit az illetékes Szakorvossal. A Szolgáltató tehát közvetíti a Kliens konzultációs igényét a Szakorvos felé, sikeres időpontfoglalás esetén biztosítja a konzultációs felületet, azaz a konzultációra lehetőséget biztosító közvetítő szervezetként jár el. A konzultáció Szakorvos általi teljesítésének a minőségéért, tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben Ön – az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint –igénybe veszi a Szolgáltatásunkat, úgy Ön, mint Kliens és közöttünk, mint Szolgáltató között szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre. A Szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződésnek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Második Rész, XVI. Fejezete (Az elektronikus úton történő szerződéskötés külön szabályai) szerint kötött szerződésnek minősül. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik. 

A Weboldalon kötött Szerződés (időpont foglalás) nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azonban iktatásra kerül, így az a későbbiekben visszakereshető és hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal, a Szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályi keretek között a Szolgáltató egyoldalúan jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF módosításai a honlapon történő megjelenéstől hatályosak, a már addig létrejött szerződéseket nem érintik. A változásokat a Szolgáltató közzéteszi Weboldalán vagy e-mailben közli Önnel.

1. Szolgáltatói adatok ismertetése

 • 1.1. Szolgáltató: Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért
 • 1.2. Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.
 • 1.3. Nyilvántartó hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
 • 1.4. Nyilvántartási száma: 01-01-0000041
 • 1.5. Adószám: 19017808-1-43
 • 1.6. Elektronikus elérhetőség: orzok@orzokalapitvany.org
 • 1.7. Telefonos elérhetőség: +36 20 663-2275
 • 1.8. Web: www.egyuttgyogyitunk.hu 
 • 1.9. Tárhely szolgáltató neve: Zerris Informatikai Kft
 • 1.10. Székhelye: 2094 Nagykovácsi Fejér György utca 16/a.
 • 1.11. Cégjegyzékszáma: 13-09-313275
 • 1.12. Adószáma: 24247898-2-13
 • 1.13. Telefonos elérhetősége: +36 1 288 01 36
 • 1.14. Fax: +36 1 288 01 37
 • 1.15. Elektronikus elérhetősége: info@zerris.hu 

A Szakorvos neve, szakmai adatai (szakterület, bemutatkozás, jelenlegi munkahely, jelenlegi időbeosztás) és a nála foglalható szabad időpont a Weboldalon található meg, valamennyi felhasználó által megtekinthető.

2. A Szolgáltatás bemutatása

2.1. A Weboldalon keresztül a Kliens helytől és időtől függetlenül regisztrációt és időpont foglalást követően ellenérték fejében kapcsolatba léphet a választott Szakorvossal. A Kliens egy alkalmazás segítségével időpontot foglalva könnyedén és rövid határidőn belül 15 perces időkorlát keretein belül meg tudja beszélni egészségügyi kérdéseit, problémáit az illetékes Szakorvossal.   A Szolgáltató tehát közvetíti a Kliens konzultációs igényét a Szakorvos felé, és sikeres időpontfoglalás esetén biztosítja a konzultációs felületet videóhívás alkalmazásával. A konzultáció megkezdését megelőzően a Kliens leírhatja a panaszait üzenetben. A Szolgáltatás célja a Kliens egészségének, állapotának javítása, életvezetésének fejlesztése.

2.2. A Szakorvosok minden esetben rendelkeznek az illetékes szerv által kiadott működési engedéllyel, felelősségbiztosítással valamint kellő szakértelemmel az egészségügy területén, és egészségügyi tevékenység végzésére jogosultak.

2.3. A Kliens tudomásul veszi, hogy a konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak, a Szakorvos egészségügyi ellátás igénybe vételét javasolhatja.

2.4. A konzultáció során a Szakorvos nem tud receptet felírni, pontos orvosi diagnózist felállítani, és nem tud egészségügyi szolgáltatást nyújtani. A Szakorvos abban tud segítséget nyújtani, hogy a Kliens milyen egészségügyi szolgáltatót keressen meg a problémájával, valamint javasolhatja bizonyos vizsgálatok elvégeztetését a diagnózis felállítása érdekében, továbbá ajánlhat vény nélkül kapható készítményeket és terápiákat.

2.5. Sürgős esetekben a Szolgáltatás igénybevétele nem javasolt, ilyenkor kérjük, hogy személyesen forduljon egészségügyi szolgáltatóhoz.

3. A Szolgáltatás díja, díjfizetés, számlázás

3.1. A Kliens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató Szolgáltatásai díjkötelesek. A Weboldalon feltüntetett díj annak ellenértéke, hogy a Szakorvos a lefoglalt időpontban a Kliens rendelkezésre áll.

3.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásáért szolgáltatási díjra jogosult, mely konzultációnként változó mennyiségű Tokennel (a továbbiakban: Token) egyenlíthető ki.  Egy Token értéke bruttó 12.700 Ft, azaz tizenkétezer-hétszáz forint, az adott konzultáció díja az időpont foglalásnál látható.

3.3. A Kliensnek a Szolgáltatás igénybevételéhez kellő mennyiségű Tokennel kell rendelkeznie.

3.4. A fizetés a https://www.szamlazz.hu/szamla/main szoftverén keresztül történik. A rendszer használatáról és működéséről az alábbi linken található részletes tájékoztatás: https://www.szamlazz.hu/szamla/tudastar/onlinefizetes/szolgaltato és https://www.szamlazz.hu/szamla/tudastar/onlinefizetes/penzmozgas. 

3.5. A fizetés során a Kliens kiválasztja a számára szükséges Token mennyiséget, és a „fizetés” gomb megnyomását követően a rendszer automatikusan díjbekérőt generál, melyet e-mailben megküld a Kliens számára. A díj átutalással vagy a https://www.szamlazz.hu/szamla/main weboldalon egyenlíthető ki. A díjbekérő kiegyenlítését követően a Kliens által vásárolt Token automatikusan hozzáadódik a rendelkezésére álló Tokenekhez. 

3.6. A sikeres Token vásárlást, illetőleg díjfizetést követően a Kliens által megadott e-mail címre megküldjük az elektronikus számlát.

4. Regisztráció és bejelentkezés

4.1. Szolgáltatásainkat csak abban az esetben tudja teljes körűen igénybe venni, és időpontot foglalni, ha regisztrálja magát a Weboldalon. Regisztráció nélkül a Kliens csak a limitált funkcionalitással rendelkező Weboldalt használhatja, ahol többek között kapcsolatfelvételt kezdeményezhet velünk, valamint olvashatja blogbejegyzéseinket, azonban időpontot nem foglalhat konzultációra. Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre visszaigazolást küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A kötelezően kitöltendő adatokat a rendszer formailag ellenőrzi, és visszajelzést ad a hibás kitöltésre vonatkozóan. Itt kell megadnia az Önnel való kapcsolattartáshoz és számlázáshoz szükséges adatokat és a banki adatokat. A regisztrációban szereplő bejelentkezési és számlázási adatok a bejelentkezést követően módosíthatók. A regisztrációs során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy az Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

4.2. A Weboldalon regisztrált Kliens felhasználási neve és jelszava megadásával jelentkezhet be a Weboldalra. Amennyiben a Kliens elfelejtette a jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld erre az elektronikus levélcímre.

4.3. Kérjük, hogy mielőtt regisztrál, tájékozódjon a Szolgáltatásunk igénybevételének a feltételeiről a Weboldalon, valamint alaposan olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Ön csak akkor tud regisztrálni, illetőleg az online szerződés csak akkor jön létre, ha Ön az online szerződéskötésre is vonatkozó jelen ÁSZF-et valamint Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, és ezt az oldal alján található négyzet bejelölésével számunkra visszaigazolja.

5. Az időpontfoglalás és a videóhívás technikai lépései

5.1. A Weboldalon az "Időpontot foglalok" gombra kattintva a Kliens számára láthatóvá válik az elérhető Szakorvosok listája.

5.2. A Szakorvos kiválasztása után a neve mellett szereplő "időpontot foglalok" gombra kattintva egy naptár válik láthatóvá a Szakorvos elérhető időpontjaival. Alapesetben a következő olyan nap van kiválasztva, amikor a Szakorvosnak van "rendelési ideje". A naptár mellett az adott napon a lehetséges időpontok láthatóak. A foglalt időpontokat szürke színnel, és inaktívan jeleníti meg a rendszer. A foglalható időpontok lila háttérszínnel vannak jelezve.

5.3. Amennyiben a Kliens kiválaszt egy szabad időpontot, a kiválasztott időponton kívüli időpontok szürke háttérszínre váltanak, de aktívak maradnak. Az időpontok alatt az alábbi 4 lehetőség valamelyike jelenik meg a Kliens státuszától függően:

a) Amennyiben a Kliens nincs bejelentkezve a Weboldalra, akkor egy „bejelentkezés” gomb jelenik meg a felületen, amelyre ha rákattint, akkor automatikusan a bejelentkezési oldalra navigálja a rendszer.

b) Abban az esetben, ha a Kliens be van jelentkezve, de nem rendelkezik elegendő Tokennel, akkor a rendszer figyelmezteti, hogy Token vásárlása szükséges az időpontfoglaláshoz. A „vásárolok” gombra kattintva a rendszer átviszi a Klienst a fizetés oldalra.

c) Amennyiben a Kliens be van jelentkezve a Weboldalra,és rendelkezik elegendő Tokennel, akkor a „lefoglalom” gombra kattintva az időpont lefoglalásra kerül. A lefoglalt időpontról mind a Kliens mind a Szakorvos elektronikus levelet kap. A videóhívás részleteit (a csatlakozási link, időpont, stb.) is ez az üzenet tartalmazza.

d) Ha a Kliens be van jelentkezve, és Szakorvos vagy admin típusú, akkor a rendszer figyelmezteti, hogy ilyen típusú felhasználó nem foglalhat időpontot.

5.4. A Kliens és a Szakorvos a saját profiljába belépve a "konzultációk" menüpontban ki tudja listáztatni a korábbi, és a jövőben esedékes foglalt időpontjait is. A jövőbeni időpontoknál a csatlakozási link is látható. A konzultáció befejezésének az időpontjáig a még le nem folytatott konzultáció a jövőbeni konzultációk menüpont alatt elérhető marad.

5.5. A Kliens a csatlakozási link segítségével tud csatlakozni a videóhíváshoz a Zoom.us rendszerén keresztül. A csatlakozás lépései a Kliens beállításaitól és böngészőjétől függően eltérőek lehetnek. (Bővebben itt található róla információ: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193.)

5.6. A Kliens feladata és felelőssége a hívást elindítani és a menetközben esetlegesen felmerülő technikai problémákat elhárítani. Szükség esetén az 1. pontban meghatározott elérhetőségeinken tudunk technikai segítséget nyújtani. A Kliens vállalja, hogy a technikai problémákból adódó kellemetlenségeket elhárítja. A Szakorvos keresheti a Klienst a hívás sikertelensége esetén az általa megadott elérhetőségeken, ez azonban nem kötelessége. Amennyiben a kapcsolatfelvételre technikai, vagy egyéb problémák miatt késve kerül sor, a Kliens elfogadja, hogy a Szolgáltatást ennyivel rövidebb ideig tudja igénybe venni.

6. A Szerződéssel kapcsolatos rendelkezések

6.1. A szerződés alapján Ön, mint Kliens megbízza a Szolgáltatót orvosi konzultáció közvetítésével. A fenti Szolgáltatásokon kívül a Szolgáltató eseti ajánlatokat is közzétehet a Weboldalon. A Szolgáltató jogosult megbízni harmadik fél vállalkozókat és vállalkozásokat, mint Szakorvosokat a Szolgáltatás teljesítése érdekében. 

6.2. A Szerződés a Kliens és a Szolgáltató között a Kliens által a Szolgáltató Weboldalán található regisztrációval, időpontfoglalással, a szolgáltatási díj megfizetésével, illetőleg az ugyanezen az oldalon található elérhetőségeken történő kapcsolatfelvétellel jön létre. A Szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Kliens a regisztrációs adatokat megadta, és az  ÁSZF rendelkezéseit elfogadta.

6.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a konzultáció igénybevételére vonatkozó igényeket adott esetben indoklás nélkül elutasítsa. 

6.4. Felek a közöttük létrejött Szerződést bármikor megszüntethetik közös megegyezéssel.

7. A Felek jogai és kötelezettségei

7.1. A Kliens kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe a Szolgáltatást.

7.2. A Kliens a Szolgáltatást akkor veheti igénybe, ha megfelelő eszközzel, valamint azon elérhető, megfelelő minőségű internetkapcsolattal rendelkezik (legalább 3G-s hálózat, megfelelő térerő, szükséges adatkeret). 

7.3. A Kliens felel a konzultáció ideje alatt tanúsított magatartásáért. A Kliens kirívó, illetőleg köz- és jóerkölcsbe vagy jogszabályba ütköző magatartása esetén a Szakorvos jogosult a videóhívást azonnal megszakítani.

7.4. A Kliens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, nem továbbíthat semminemű, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt. A Kliens kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során nem tanúsít a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást.

7.5. A Kliens kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kereskedelmi és/vagy üzleti célból nem használhatja. Így különösen, de nem kizárólagosan, nem tehet közzé és nem továbbíthat reklámokat, más weboldalak hirdetéseit, nem gyűjtheti kereskedelmi célból, illetve jogellenesen más kliensek adatait.

7.6. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás jövőben történő nyújtásának korlátozására vagy felfüggesztésére, illetőleg a Kliens kitiltására, amennyiben a Kliens megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, különösen a díjfizetés és a konzultáció során tanúsított magatartási szabályok tekintetében. 

7.7. A Szolgáltatás nyújtása során biztosított konzultáció esetleges Szolgáltatói oldalon felmerülő okból történő elmaradása vagy hívásmegszakadás esetén a Szolgáltató a Kliens kérésére visszafizeti a szolgáltatási díjat. A szolgáltatási díj visszafizetése iránti kérelmet a Kliens a Szolgáltató e-mail címén vagy postai úton jelezheti írásban. A konzultáció elmaradásának, illetőleg a hívás megszakadásának kivizsgálását követően a szolgáltatási díjat a Szolgáltató visszafizeti, vagy a Kliens kérése esetén a szolgáltatási díj összegének megfelelő mennyiségű Tokent a Kliens rendelkezésére bocsátja, amennyiben kétséget kizáróan igazolható, hogy a hiba a Szolgáltató hibájára visszavezethető okból következett be.

7.8. A foglalásra – továbbá annak lemondására – a kívánt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző kevesebb, mint 24 órán belül kerül sor, a Kliens a díjat köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben az online konzultációt nem veszi igénybe.

8. Kártérítési felelősség

8.1. A Kliens kijelenti és kötelezi magát, hogy a jelen szerződés szerinti Szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. 

8.2. Amennyiben a Kliens jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit sértő magatartást tanúsít, a Felhasználó jogosult előzetes figyelmeztetést követően a Klienst –kártérítési fizetési kötelezettség nélkül- a Szolgáltatás igénybevételéből kizárni.

8.3. A Kliens kötelezettséget vállal, hogy Szolgáltató felhívására, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Kliens általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. A Kliens közvetlenül is köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Kliensnek azonnali megtérítési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató felé.

8.4. A Szolgáltató nem felel a Weboldal használatával járó, annak során a Szolgáltatótól függetlenül előforduló hibákért, károkért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:

• Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása;

• Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza a kapcsolatfelvételt és az időpont foglalást. 

• Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

• Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése;

• Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése;

• Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei;

8.5. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

8.6. A Szolgáltató nem felel a Kliens által megadott adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményért.

8.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Kliensi jelszavaknak vagy fiókoknak akár a Kliens tudtával, akár anélkül történő illetéktelen használatából eredő károkért. A Kliens felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott károkért.

8.8. A Kliens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is.

8.9. A Szolgáltató nem felelős a Kliensnél készülék, illetve internetproblémákból felmerülő hívásmegszakadásokért, illetve létre nem jövő hívásokért.

9. Elállás:

9.1. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  29. § (1) bekezdés a) pontja alapján, távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztó, jelen esetben Kliens nem gyakorolhatja a Rendeletből származó elállási jogát a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltatás teljesítését a fogyasztó/Kliens kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó/Kliens tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

10. Panaszkezelés:

10.1. A Szolgáltatással kapcsolatos panaszát, kérem, jelezze a Szolgáltató felé postai úton, e-mailben vagy telefonon.

10.2. A bejelentését, kérdéseit a következő címeken tudja megtenni, feltenni:

10.2.1. Székhely, postacím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.

10.2.2. Telefon: +36 20 663-2275, munkanapokon 9:00-16:00

10.2.3. E-mail: A fenti időszakon kívül elektronikus úton az orzok@orzokalapitvany.org e-mail címen.

10.3. A Szolgáltatóhoz benyújtott panasz, illetve bejelentés esetén a panaszt a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja, és írásban megválaszolja.

10.4. Amennyiben a fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

10.5. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

10.6. Bírósági eljárás: Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

10.7. A fogyasztói panasz elutasítása esetén Ön igénybe veheti a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetés Békéltető testület díjmentes eljárását is:

10.8. Megyei Békéltető testületek elérhetőségei: 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

10.9. Online vitarendezési platform:

10.9.1. Tájékoztatom, hogy az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

10.9.2. Ha Ön panaszt kíván tenni a Szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

10.9.3. A portálon Ön és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

10.9.4. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

11. Adatkezelési információk

11.1. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változata a https://doktorvalaszol.hu/ címen érhető el, melynek elfogadása a regisztráció és Szolgáltatás igénybevételének az előfeltétele.

11.2. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési Tájékoztató időről időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat a Szolgáltató közzéteszi a Weboldalon vagy e-mailben közli Önnel.

11.3. Ön a Szolgáltatás igénybevétele során köteles a saját, valós adatait megadni. A valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja a felelősségét, amennyiben Ön más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

11.4. Az Ön által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

11.5. Kérjük, hogy haladéktalanul értesíteni szíveskedjen a Szolgáltatót az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

11.6. Önnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Kliens valódiságát ellenőrizni. 

11.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerével kapcsolatos bármilyen visszaélés esetén.

11.8. A Szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint továbbíthassa az adatfeldolgozóinak.

12. Szerzői jogok

12.1. Miután a https://doktorvalaszol.hu/, mint Weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

12.3. A Kliens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató Weboldalán olvasható tartalom, cikkek, blogbejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak.

12.4. A Weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, azokért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek egyes kikötéseinek részleges vagy teljes érvénytelensége, vagy érvénytelenné válása nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseinek az érvényességét. A Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen kikötést olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely leginkább megfelel az Általános Szerződési Feltételek céljának. 

13.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.